TEKA INTERNATIONAL

Sắp xếp theo:

HÚT MÙI ĐỘC LẬP

DS ISLA

Giá: 29.799.000 VNĐ

BẾP GA ÂM INOX

EX/90 5G AI AL TR*

Giá: 11.880.000 VNĐ

BẾP GA ÂM INOX

EX/90 3G AI AL TR

Giá: 9.790.000 VNĐ

VR 90 4G AI TR AL

BẾP GA ÂM KÍNH VR 90 4G AI TR AL

Giá: 19.250.000 VNĐ

BẾP GA ÂM KÍNH

CZ LUX 90 3G AI AL TR CI

Giá: 13.849.000 VNĐ

BẾP GA ÂM KÍNH

CG LUX - 86 3G AI TR AL

Giá: 14.619.000 VNĐ

BẾP GA ÂM KÍNH

CG LUX - 86 2G 1P AI TR AL

Giá: 14.190.000 VNĐ

BẾP GA ÂM KÍNH

CG LUX 75 2G AI TR AL

Giá: 11.979.000 VNĐ

BẾP GA ÂM KÍNH

CG LUX - 70 4G AI AL

Giá: 13.090.000 VNĐ

BẾP GA ÂM KÍNH

CG LUX - 60 4G AI AL*

Giá: 10.615.000 VNĐ

BẾP GA ÂM INOX

E/70 3G AI TR AL*

Giá: 8.373.750 VNĐ

BẾP GA ÂM INOX

E/730 3G AL TR*

Giá: 6.710.000 VNĐ

BẾP GA ÂM INOX

E/730 2G 1P AI AL TR*

Giá: 8.690.000 VNĐ

BẾP GA ÂM INOX

E/730 2G AI AL TR*

Giá: 6.490.000 VNĐ

HÚT MÙI ĐỘC LẬP

DX ISLA

Giá: 50.259.000 VNĐ

ISLA (Glass wing)

HÚT MÙI ĐỘC LẬP ND ISLA (Glass wing)

Giá: 41.140.000 VNĐ

HÚT MÙI DẠNG NGHIÊNG

DV 80 ( Glass)

Giá: 33.275.000 VNĐ

BẾP GA ÂM INOX

EX/730 2G AI AL 2TR

Giá: 9.119.000 VNĐ

DVE 80 reflex

HÚT MÙI DẠNG NGHIÊNG DVE 80 reflex

Giá: 20.669.000 VNĐ

EM/60 3G 1P AI

BẾP GA ÂM INOX EM/60 3G 1P AI

Giá: 9.075.000 VNĐ

HÚT MÙI TUM KÍNH

DX 90 ( Glass Wing)

Giá: 39.435.000 VNĐ